sobota, grudzie艅 03, 2016
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zaj臋cia rewalidacyjno-wychowawcze

Przy Zespole Szk贸艂 Specjalnych organizowane s膮 zaj臋cia rewalidacyjno - wychowawcze dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu g艂臋bokim

Zaj臋cia prowadzone s膮 w domu i szkole.

W szkole zosta艂 utworzony Zesp贸艂 Rewalidacyjno - Wychowawczy.

Zesp贸艂 ten ma od poniedzia艂ku do czwartku  w szkole 4 godziny zaj臋膰 rewalidacyjno - wychowawczych.
Zesp贸艂 prowadz膮 mgr Beata G贸rska , mgr Rafa艂 Rychlewski i mgr Danuta Wr贸blewska wraz z pomoc膮 nauczyciela.

Uczniowie s膮 codziennie przywo偶eni i odwo偶eni szkolnym busem wraz z opiekunami.

G艂贸wnymi celami i zadaniami zaj臋膰 rewalidacyjno - wychowawczych s膮:

  • wspomaganie rozwoju dzieci i m艂odzie偶y
  • rozwijanie zainteresowania otoczeniem
  • uzyskiwanie niezale偶no艣ci od innych os贸b w funkcjonowaniu w codziennym 偶yciu.

Zaj臋cia obejmuj膮 przede wszystkim:

1. nauk臋 nawi膮zywania kontakt贸w w spos贸b odpowiedni do potrzeb i mo偶liwo艣ci uczestnika,
2. kszta艂towanie sposobu komunikowania si臋 z otoczeniem na poziomie odpowiadaj膮cym
indywidualnym mo偶liwo艣ciom uczestnika,
3. usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie du偶ej i ma艂ej motoryki, wyrabianie
orientacji w schemacie w艂asnego cia艂a i orientacji przestrzennej,
4. wdra偶anie do osi膮gania optymalnego poziomu samodzielno艣ci w podstawowych sferach
偶ycia,
5. rozwijanie zainteresowa艅 otoczeniem, wielozmys艂owe poznawanie tego otoczenia, nauk臋
rozumienia zachodz膮cych w nim zjawisk, kszta艂towanie umiej臋tno艣ci funkcjonowania w
otoczeniu,
6. kszta艂towanie umiej臋tno艣ci wsp贸艂偶ycia w grupie,
7. nauk臋 celowego dzia艂ania dostosowanego do wieku, mo偶liwo艣ci i zainteresowa艅 uczestnika
oraz jego udzia艂u w ekspresyjnej aktywno艣ci.

Wymiar zaj臋膰, w zale偶no艣ci od mo偶liwo艣ci psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych wynosi 2 godziny dziennie na zaj臋ciach indywidualnych lub grupowych.